Uutiset

Yhteistyörobotti Motoman HC10 ylittää vaatimukset

29. huhtikuu 2018

MOTOMAN HC10 täyttää ja jopa ylittää konedirektiivin turvallisuusvaatimukset äskettäin annetun EY-sertifikaatin mukaan. Ainutlaatuisena hybridinä sitä voidaan käyttää sekä yhteistyörobottina että tavallisena teollisuusrobottina.

HC10-robotin ja ihmisen yhteistyötä

Yaskawan Motoman HC10 yhteistyörobotti ei täytä ainoastaan Euroopan konedirektiivin 2006/42/EY vaatimuksia. Sen YRC1000-ohjain FSU- ja PFL-piirilevyillä täyttää myös suorituskyvyltään tason (PL) d Cat. 3 standardin EN ISO 13849-1 mukaisesti ja siten ylittää standardit. TÜV Rhinelandin äskettäin myöntämä EY-tyyppitarkastustodistus vahvistaa näiden erityisvaatimusten mukaisuuden. MOTOMAN-HC10 on hybridirobotti, jonka ulottuma on 1,2 m ja nostokyky 10 kg. Sitä voidaan käyttää sekä normaalina teollisuusrobottina että yhteistyörobottina. Vaadittu turvataso yhteistyökäytössä on varmistettu ainutlaatuisella 6-kertaisella voiman ja vääntömomentin valvonnalla, joka ansiosta vuorovaikutus robotin ja sen ympäristön välillä on joustavaa. Mitä tulee Saksan ja Euroopan turvallisuusnormeihin, teknisen erittelyn ISO TS15066 mukaisesti MOTOMAN-HC10:ta voidaan käyttää neljännen yhteistyötyypin voimarajoitettuna robottina.

Edut yhteistoiminnassa

Hyvän suorituskyvyn omaava ja hienostuneesti muotoiltu yhteistyörobotti HC10:n ensimmäinen prototyyppi otettiin käyttöön vuonna 2016. Yhteistyökäytössä HC10 ei vaadi suojaavia lisätoimenpiteitä kuten suojaverkkoa tai -seinää. Tämä säästää tilaa ja kustannuksia. Asennus on erittäin joustavaa ja mahdollista monille erilaisille työasemilla ja eri konsepteille.

Turvallisuustekijöiden lisäksi HC10:n suunnittelussa keskityttiin erityisesti käyttäjäystävälliseen toimintaan. Ohjelmointi voidaan valinnaisesti tehdä "Easy Teaching HUB:ina" suoraan robotissa. Jos robotti pysähtyy kontaktin seurauksena, se voidaan käynnistää uudelleen suoraan robotista. Robotin käsivarsi suunniteltiin huolellisesti ottaen huomioon ergonomiset ja yhteistyönäkökohdat. Teräviä reunoja tai muita epäjatkuvuuskohtia ei ole ja mahdollinen puristumisvaara on eliminoitu.

HC10 soveltuu sekä yhteistyörobotiksi että teollisuusrobotiksi

Motoman HC10:ta voidaan käyttää hybridirobottina: yhteistyörobottina ja täysimittaisena teollisuusrobottina. Jos välitön yhteistyö käyttäjän kanssa ei ole tarpeellista, robottia voidaan käyttää täydellä nopeudella.