Työkalut tiedonsiirtoon/varmuuskopiointiin

Etäohjelmointiyksikkö

Virtuaalinen opetusyksikkö

Software Pendant on Windows-pohjainen ratkaisu, jonka ansiosta ohjelmointiin tarvittavat tiedot ovat nähtävissä PC-tietokoneelta. Robottijärjestelmässä ei siten tarvitse käyttää fyysistä ohjelmointiyksikköä. Robotin ohjelmointi tapahtuu tavanomaisen "teach-in"-menetelmän avulla, joten ohjelmointi ei poikkea ohjelmointiyksikön avulla suoritettavasta ohjelmoinnista.

Tämä vähentää komponenttien määrää erityisesti sellaisissa järjestelmissä, joissa käytetään jo entuudestaan Windows-käyttöjärjestelmällä varustettua tietokonetta. Ohjelmointi on helppoa, erityisesti käytettäessä kosketusnäytöllä varustettua tietokonetta. Järjestelmävalmistajalla on näin mahdollisuus toteuttaa prosessikoneen ja robotin toiminnan näyttö yhden aseman avulla.

Tärkeimmät ominaisuudet:

 • "Teach-in"-prosessi PC:ltä käsin
 • Vähemmän komponentteja
 • Yhdenmukainen järjestelmä
 • Yksi käyttöliittymä pystyy käsittelemään useita robotteja

FDDWin32

Tiedonsiirto-ohjelmistoa FDDWIN32 käytetään robottiohjelman ja järjestelmätietojen (robotti, I/O, ohjain) tallentamiseen ja hallintaan tietokoneelta käsin.

Ohjelmiston ansiosta ohjaimen levykeasemaa ei tarvitse käyttää, sillä tämän sijasta ohjelmisto käyttää tietokonetta tiedostojen jne. manuaaliseen varmuuskopiointiin, lataamiseen ja säilytykseen. Tämä on taloudellinen tapa kasvattaa tallennuskapasiteettia ja tehostaa tallennettujen tietojen hakemista. Myös tietojen varmuuskopiointi on tarvittaessa nopeaa ja helppoa.

Tärkeimmät ominaisuudet:

 • Robotin tietojen lataamiseen/tallentamiseen
 • Robottityöt
 • Konfigurointitiedostot
 • Sovellustiedot
 • Järjestelmätiedot
 • Työkalutiedot jne.
 • Näytöt
 • Tiedostojen sisältämien tietojen näyttö

MotoAdmin

MotoAdmin on taloudellinen ohjelmistoratkaisu, joka mahdollistaa robotin etäohjauksen tietokoneelta käsin esimerkiksi häiriöiden diagnostiikkaa varten.

Myös tietojen etähallinta on mahdollista MotoAdmin-ohjelmiston avulla. Yhteyden robottiohjaimeen voi muodostaa sarjamuotoisen väylän tai TCP/IP Ethernet -verkon välityksellä.

Tärkeimmät ominaisuudet:

 • Pääsy tiedostoihin, esim. työtiedostojen lataamista, tallentamista ja poistamista varten 
 • Mahdollisuus määritellä varmuuskopiointiprofiileja yhden painalluksen varmuuskopiointitoimintoa varten
 • Globaalien muuttujien näyttö ja muokkaus
 • I/O signaalien näyttö (lähtöjen asettaminen on mahdollista vain välillisesti)
 • Robottityön suorituksen ohjaus (servo, työn käynnistys/keskeytys jne.)
 • Hälytysten ja häiriöilmoitusten näyttö ja rajoitettu kuittaaminen  
 • Hälytyshistorian haku
 • Järjestelmätietojen (kuten ohjelmistoversion, asennettujen toimintojen, robottityypin, asemien, akselien, paikkojen) hakeminen
 • Työn muokkaus (ilman syntaksin tarkastusta)

JobExchanger32

JobExchanger32 on helppokäyttöinen tiedonsiirto-ohjelmisto robottiohjaimen tiedostojen tallentamiseen ja hallintaan PC:ltä käsin drag-and-drop-toiminnon avulla.

Tämän ansiosta ohjaimen levykeasemaa ei tarvita. Ohjelmisto käyttää tietokonetta tiedostojen manuaaliseen tallentamiseen, hakemiseen jne.

Tärkeimmät ominaisuudet:

 • Robotin tallennusmuisti 

  • Robottityöt 
  • Konfigurointitiedostot  
  • Sovellustiedot 
  • Järjestelmätiedot 
  • Työkalutiedot jne.

 • Robottitietojen hakemiseen  

  • Robottityöt 
  • Konfigurointitiedostojen lataaminen ei ole mahdollista 
  • Vain eräiden järjestelmätietojen lataaminen on mahdollista

 • Näytöt  

  • Tiedostojen sisältämien tietojen näyttö

MotoDCI32/MotoJob32

Ohjelmisto robottitöiden ulkoiseen tallentamiseen.

Ohjelmistotyökaluja MotoDCI32/MotoJob32 käytetään robottitöiden ulkoiseen tallentamiseen PC-tietokoneelle. Tämä kasvattaa käytettävissä olevaa muistitilaa. PC:lle tallennetut työt latautuvat käyttäjän pyynnöstä (Data Communication by Instruction -protokolla, DCI) robottiohjaimelle suoritettavaksi.

Ohjelmistossa MotoDCI32 pyyntö esitetään syöttämällä työn nimi. Käytettäessä ohjelmistoa MotoJob32 pyyntö esitetään ilmoittamalla työn hakunumero, minkä vuoksi työt on rekisteröitävä etukäteen.

Tärkeimmät ominaisuudet:

 • Robottitöiden ulkoiseen tallentamiseen
 • Ohjaus RS-232-liitännän tai Ethernetin välityksellä
 • Tiedonkeruu

Ohjelmistoesite