MotoLogix

Ohjausohjelmisto MOTOMAN-robotteihin

MotoLogix on vallankumouksellinen ohjelmistorajapinta YASKAWA-robottien ohjaamiseen PLC:n avulla. 

Tärkeimmät ominaisuudet:

 • Tekee robottien ohjelmoinnista, käyttöönotosta, opettamisesta ja käytöstä helppoa
 • Kaikkien YASKAWA DX200 -robottien ohjaukseen
 • Tiedot tallentuvat PLC:hen, eivät robottiohjaimeen
 • Varmistaa YASKAWA-tasoisen radanohjauksen laadun ja liikkeiden tasaisuuden

 MotoLogix-esite

MotoModbus

MotoModbus on YASKAWAn perusliitäntä, joka sopii lähes kaikkiin käyttöliittymiin.

Tämä konfiguroitava liitäntä pystyy siirtämään muuttujia ja tuloja/lähtöjä koskevia tietoja. Tämä mahdollistaa suoran perustason yhteydenpidon DX100- tai FS100-robottiohjaimen ja minkä tahansa yhteensopivalla Modbus/TCP-asiakasohjelman rajapinnalla varustetun käyttöliittymän kanssa. Erillisiä kenttäväylän laitteistokomponentteja ei siten tarvita.

Tärkeimmät ominaisuudet:

 • Suora yhteydenpito
 • Konfiguroitavissa
 • Soveltuu yleiskäyttöisenä lähes kaikkiin käyttöliittymiin
 • Ei epäsuoraa tiedonsiirtoa kenttäväylän välityksellä

MotoOPC-palvelin

MotoOPC-palvelin tarkoituksena on yksinkertaistaa sovellusten yhdistämistä toisiinsa valmistus- ja prosessointijärjestelmien sekä liiketoimintaan/toimistokäyttöön tarkoitettujen järjestelmien alueella.

Standardi ”OLE for Process Control” (OPC) perustuu COM/DCOM-tekniikkaan. Standardi on siten riippumaton laitteisto- ja ohjelmistotoimittajien kehittämistä erilaisista standardeista.

Ohjelmisto tukee NX100-robottiohjainta ohjelmistoversiosta 3.30 alkaen samoin kuin ohjaimia DX100 ja FS100.

Tärkeimmät ominaisuudet: 

 • Riippumaton laitteisto- ja ohjelmistotoimittajista
 • Tiedonvaihdon konfigurointi Plug & Play -periaatteella
 • Pääsy tiedonjakeluun useasta asiakasohjelmasta käsin
 • Verkkovalmius ja Internet-/intranet-yhteys

FTP-toiminto

NX100/DX100/FS100-laitteiden ohjaustoiminto tietojen hakemiseen FTP-protokollan välityksellä.

FTP (File Transfer Protocol) on Ethernetin välityksellä tapahtuvan tiedonsiirron standardiprotokolla. FTP-toiminnon ansiosta ohjain NX100 DX100 tai FS100 pystyy vaihtamaan tiedostoja FTP-protokollan välityksellä muiden laitteiden kanssa. Ohjaimen voi konfiguroida joko FTP-asiakkaaksi tai FTP-palvelimeksi.

Tärkeimmät ominaisuudet:

 • FTP-asiakas
  - Tallentaa tiedostot FTP-palvelimelle
  - Lataa tiedostot FTP-palvelimelta robottiin
 • FTP-palvelin
  - Lataa tiedostot robottiohjaimeen
  - Luo varmuuskopiot tiedostoista FTP-asiakkaan välityksellä
  - Poistaa työt muistista