MotoGSI SDK

Rajapintojen ohjelmointiin

MotoGSI SDK on ohjelmiston kehityspaketti. Se on tarkoitettu tiedonsiirtorajapintojen kehittämiseen robottityön tasolla. MotoGSI-paketin tärkein osa INFORM-käskykanta, joka helpottaa tiedonsiirtoyhteyksien (socket-yhteyksien) luomista ulkoisiin laitteisiin. Ohjelmisto tukee tällä hetkellä liitäntöihin Ethernet/TCP (asiakkaan kohdalla), Ethernet/UDP ja RS-232 perustuvia yhteyksiä.

Tärkeimmät ominaisuudet:

 • Mahdollistaa kaikkien laitteiden ja kameroiden yhdistämisen TCP/IP-protokollien tai RS-232-liitännän välityksellä
 • Erikoisprotokollien toteuttamiseen
 • Standardiprotokollat ovat jo valmiina (FTP, SMTP, Telnet)

MotoCom32 SDK

MotoCom32SDK on ohjelmistokehityspaketti tiedonsiirtosovelluksia varten.

Ohjelmisto perustuu DLL-tekniikkaan (Dynamic Link Library). U usien ohjelmistosovellusten luominen tai ohjelmien integrointi muiden valmistajien toimittamiin käyttöliittymiin on helppoa. Ohjelmiston avulla robottiin voi myös muodostaa yhteyden eri asiakaslaitteista (mallin DX100 tapauksessa samanaikaisesti) ilman, että konfigurointia tarvitsee muuttaa.

Tärkeimmät ominaisuudet:

 • Tiedostojen siirto
 • Robottien ohjaustoiminnot
 • Tilatiedot
 • Järjestelmän valvonta
 • I/O-signaalien asettamiseen tai lukemiseen
 • Tiedonsiirron valvonta
 • DCI-toiminnot työn käynnistämälle PC-tiedonsiirrolle (LOADV, SAVEV jne.)

Advanced PP Customization SDK

Kehityspaketti sovelluskohtaisten käyttöliittymien luomiseen.

Advanced PP Customization SDK sisältää valikoiman moduuleja, joiden avulla sovelluskohtaiset käyttöliittymät on nopea ja helppo luoda ohjelmointiyksikköä (PP) varten. Mukautettujen käyttöliittymien ansiosta tärkeät tiedot ja ohjauselementit voi sijoittaa keskitetysti, jolloin ne ovat helposti saatavilla. Eri laitteiden ohjauksen voi yhdenmukaistaa.

Sisältö:

 • API-moduuli
 • Tiedonkeruumoduuli
 • GUI-moduuli
 • Kielimoduuli
 • Käyttäjätason moduuli
 • Syöttömoduuli

MotoPlus SDK

Kehitystyökalu MotoPlus-sovelluksia varten.

MotoPlus SDK on ohjelmistonkehityspaketti laajennusmoduulien (MotoPlus-sovellusten) luomiseen MOTOMAN-ohjaimia varten. Käyttäjän määrittelemät moduulit laajentavat robottiohjainten toimintovalikoimaa niillä toiminnoilla, jotka eivät sisälly INFORM-käskykantaan/- ladderiin. Asianomaiset moduulit sisältävät esimerkiksi tiedonsiirtoprotokollat muita laitteita varten, kompleksisia matemaattisia algoritmeja jne. Laajennusmoduulien laatiminen tapahtuu ulkoisesti PC:ltä käsin tavanomaista C-ohjelmointikieltä käyttäen. Moduulien integrointi tapahtuu puolestaan moduulien kokoamisen jälkeen.

Tärkeimmät ominaisuudet:

 • Integroitu kehitysympäristö
 • MotoPlus-kirjasto
 • Esimerkkien valikoima


Ohjelmistoesite