RWV2-Sarja

Kaksiasemainen paikoituslaite jossa on vaakasuuntaiset pyöritysakselit

RWV2

RWV2-paikoituslaitteessa on kaksi vaakasuoraa akselia ja yksi akseli aseman vaihtoa varten. Vaaka-akselit voivat pyöriä rajoituksetta.

Paikoituslaitteiden suurin hyötykuorma on 2 500 kg. Kiinnitinten pituudet ovat vakiomalleissa 2 000, 2 500, 3 000 tai 3 500 mm.

Myös muita kokoja on saatavissa. Pöydän keskelle on mahdollista sijoittaa joko yksi tai kaksi robottia.

Teknisiä yksityiskohtia

Asema 2
Akselit 2