Suunnitteluohjelmisto Speed7 Studio

Uudenlainen älykäs laitteiston konfigurointitapa, selväpiirteinen käyttöliittymä sekä järjestelmän avoimuus tekevät SPEED7 Studio -ohjelmistosta tehokkaan ja helppokäyttöisen työkalun. Tarkoituksenamme on auttaa käyttäjää optimoimaan automaatiotehtävät, minimoimaan kehitystyön määrä sekä säästämään aikaa ja rahaa välttämällä laajojen ohjelmistokoulutusten tarpeen. Näin käyttäjä pystyy keskittymään omiin suunnittelutehtäviinsä. SPEED7 Studio -ohjelmiston suunnittelussa on painotettu johdonmukaisesti käyttömukavuutta. Uudenlaiset suunnittelutoiminnot kattavat laitteiston konfiguroinnin, ohjelmoinnin ja verkkojärjestelmien asetukset, taajuusmuuttajien ja käyttöjen parametroinnin samoin kuin visualisoinnin.

SPEED7 Studio -muokkausohjelma on suunniteltu siten, että kaikkien toimintojen, ominaisuuksien ja kirjastojen valmistelu ja valvonta tapahtuvat automaattisesti. Ainutlaatuiset SPEED7-työkalut tekevät ohjelmistosta kiinnostavan ja tehokkaan ratkaisun. SPEED-Bus-toiminnot helpottavat suurinopeuksisten sovellusten laatimista. EtherCAT ja muut kenttäväylät on integroitu täydellisesti. Sovellusten suunnittelu on nopeaa ja turvallista. Sovellusten lataaminen tapahtuu automaattisesti ja nimeäminen puolestaan perustuu EtherCAT-konfigurointiohjelmistossa yleisesti käytettäviin symboleihin. Ohjelmistoon on integroitu SLIO-toimintoja, kuten automaattinen virrankulutuksen laskenta ja integroitu prosessikuvan laskenta. Näin SPEED7 Studio on erittäin tehokas työkalu, joka integroi kattavasti SPEED7-ympäristöön kuuluvat tuotteet.

Lisätietoja Speed7 Studio -ohjelmistosta osoitteessa vipa.com

Analysointityökalut - WinPLC-Analyzer ja SPS Analyzer

Ominaisuudet:

  • Tietojen kerääminen liitäntöjen MPI-/Profibus-DP tai AS511 välityksellä
  • PLC-signaalien (E, A, M, T, Z, D) tallennus
  • Jaksokohtainen tallennus tekemättä muutoksia PLC-ohjelmaan
  • Bittien, tavujen, sanojen ja kaksoissanojen näyttö, tavuoperandien näyttö heksadesimaalimuodossa ja kaksoissanojen näyttö liukulukumuodossa
  • Signaalien toimintojen vertailu vaivatonta
  • Selkeät ajanmittaustoiminnot
  • Merkintämahdollisuudet signaalin sisällä

Lisätietoja analysointiohjelmistosta osoitteessa vipa.com

Ohjelmointiohjelmisto - WinPLC7

Ominaisuudet:

Ohjelmointi kielillä AWL, FUP ja KOP
Integroitu PLC-ohjelman analysointitoiminto
Integroitu ohjelmisto-PLC offline-simulointiin
Laitteiston näyttö graafisessa muodossa sekä laitteiston simulointi
Siemensin S7®-ohjelmien tuonti ja vienti
Online-yhteys mahdollinen MPI-adapterin, Ethernetin, TCP/IP-liitännän ja VIPAn "Green Cable”-liitännän välityksellä
[[Liitäntäkaavion, ohjelmarakenteen ja ristiviiteluettelon näyttö
Symbolien, parametrien ja tietokantamuuttujien lisääminen automaattisesti ohjelmointia varten
Profibus-DP-väylän konfigurointi Siemensin ja VIPAn ohjaimia varten
TCP-liitäntöjen konfigurointi VIPAn ohjaimia varten Ethernet-toiminnon avulla

Lisätietoja VIPA-ohjelmointiohjelmistosta osoitteessa vipa.com

Tiedonsiirto-ohjelmisto - OPC Server

OPC-palvelin sisältää vakioliitännän tietojen hakemiseen OPC-asiakkailta eri valmistajien PLC-järjestelmiin.

OPC-palvelin tukee TCP/IP-verkkoja standardiverkkokorttien välityksellä samoin kuin MPI-verkkoja, jotka on varustettu yhdellä tai useammalla COM-portilla, MPI-serial-muuntimella ja/tai jotka on yhdistetty VIPA MPI-USB-adapterin välityksellä.

Lisätietoja VIPA-tiedonsiirto-ohjelmistosta osoitteessa vipa.com